KHÓA HỌC

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ NGAY

DIGITAL PERFORMANCE

TƯ DUY CHUYỂN ĐỔI VÀ TỐI ƯU CHUYÊN SÂU

Khóa học sẽ cung cấp tới bạn cách tối ưu hiệu quả các công cụ digital marketing, củng cố kiến thức về các bước lập chiến lược quảng cáo đa kênh để gia tăng chuyển đổi thông qua phương pháp dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực chiến.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI AI?

SINH VIÊN - NGƯỜI CHƯA CÓ KINH NGHIỆM

  • Muốn định hướng theo ngành marketing
  • Muốn trau dồi kiến thức để gia tăng cơ hội việc làm trong tương lai

DIGITAL MARKETER

  • Mong muốn nâng cấp bản thân để thăng tiến nhanh hơn trong lĩnh vực Digital Marketing.
  • Muốn trang bị kiến thức và tư duy để tự triển khai quảng cáo, chạy quảng cáo có chiến lược, tối ưu chi phí, tăng doanh thu cho công ty.

DIGITAL MANAGER

  • Muốn trang bị tư duy Digital Performance để đo lường hiệu quả quảng cáo, kiểm soát chi phí quảng cáo, định hướng chiến lược marketing dài hạn cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC CÓ GÌ?

Buổi 1

1. Tổng quan về khóa học:
▸ Giới thiệu giảng viên, mục tiêu, rule của khóa học
▸ Tổng quan về nội dung khóa học

2. Digital Marketing:
▸ Tìm hiểu về định nghĩa và tầm quan trọng của digital marketing
▸ Các cấu thành của digital marketing

3. Performance Marketing:
▸ Tìm hiểu về định nghĩa đúng của performance marketing và cách ứng dụng
4. Metric & Dimension
▸ Định nghĩa metric & dimension
▸ Các metric phổ biến trong digital marketing
▸ Công thức tính và sự liên quan của các chỉ số

5. Objective & KPIs:
▸ Định nghĩa về objective & KPIs
▸ Quy luật chọn KPIs
▸ Ứng dụng bài tập thực tế để chọn KPIs
Digital Marketing Overview Performance Marketing Mindset

Buổi 2

1. Customer Research:
▸ Các loại research có thể sử dụng để nghiên cứu hành vi người dùng
▸ Ví dụ cụ thể về customer insight & journey
▸ Liên kết giữa customer insight & journey để xây dựng chiến lược triển khai digital marketing

2. Customer Understanding:
▸ Tìm hiểu về cốt lõi của marketing là customer
▸ Customer insight: cách xây dựng và ứng dụng
▸ Customer journey: cách xây dựng và ứng dụng
3. Media Plan:
▸ Tìm hiểu về 2 phương thức xây dựng plan
▸ Giả định và cách ước tính ảnh hưởng đến các số liệu
▸ Bài tập thực hành xây dựng plan
Plan Marketing tổng thể

Buổi 6

1. Google Overall Stack:
▸ Tổng quan hệ sinh thái Google Ads
▸ Các sản phẩm thuộc Google, các combo tùy biến theo từng mục tiêu

2. Sản phẩm chủ lực của Google: Google Search Ads (SEM):
▸ Các khái niệm cơ bản: keyword, search term, search volume, keyword group,v.v…
▸ Quy trình vận hành chiến dịch SEM
▸ Bài tập thực hành
▸ Các sai lầm thường gặp cần tránh
▸ Các chỉ số quan trọng và cách tối ưu: ad text, ads rank, search impression share, quality score, v.v…
3. Các sản phẩm quan trọng khác của Google: Google Display Network (GDN), Youtube, Shopping:
▸ Các sản phẩm nâng cao về Display của Google và Youtube
▸ Xây dựng chiến lược, tối ưu cho các sản phẩm

4. Finalized & Review
▸ Sản phẩm gần như tối thượng của Google: Google Performance Max
▸ Ôn tập và Q&A
Google Ads: GDN/ Youtube/ SEM/ Shopping

Buổi 3

1. Hệ thống hóa các thuật ngữ trong Creative
▸ Các thuật ngữ trong creative
▸ Bức tranh tổng để có góc nhìn tổng quan

2. Các tiêu chí thành công của một Creative

3. Best practice
▸ Best practice về creative trong từng ngành theo góc nhìn của CAS.
4. Bài tập

5. Các công cụ hỗ trợ hiệu quả
▸ Các công cụ hỗ trợ cho việc viết content
▸ Các công cụ hỗ trợ cho việc design hình ảnh

6.Creative for Performance

7.Q&A
Digital Creative: Content Plan & Best Practice

Buổi 4

1. Review POE Model
▸ Phân biệt paid, owned, earned media, vai trò của từng loại và cách phối hợp chúng trong một doanh nghiệp

2. Owned media
▸ Ưu, nhược điểm của kênh
▸ Loại hình phổ biến trong Owned Media
▸ Cách để xây dựng chiến lược Owned Media thành công
▸ Một số lưu ý khi triển khai owned media
3. Earned Media:
▸ Ưu nhược điểm của kênh
▸ Loại hình Earned Media phổ biến
▸ Cách thực hiện Earned Media
Owned & Earned Media: Build Your Website/Fanpage/Channel

Buổi 5

1. Phân loại các paid media:
▸ Dựa vào thuộc tính, kênh, loại hình marketing
▸ Cách chọn kênh phù hợp với doanh nghiệp

2. Hành trình khách hàng trên paid media:
▸ Các hành trình đặc trưng
▸ Các điểm chạm cần tối ưu trên hành trình trên

3. Facebook & Tiktok Overview
▸ Cấu trúc chiến dịch Facebook & Tiktok Ads
▸ Facebook & Tiktok Ads Tracking
4. Facebook Ads
▸ Các loại chiến dịch trong Facebook Ads
▸ Tối ưu Campaign Objective
▸ Cách chọn Target Audience phù hợp
▸ Tối ưu Creative Format trên Facebook Ads

5. Tiktok Ads
▸ Các loại chiến dịch trong Tiktok Ads
▸ Tối ưu Campaign Objective
▸ Cách chọn Target Audience phù hợp
▸ Các nguyên tắc tối ưu content Tiktok Ads
Facebook & TikTok Ads

Buổi 7

Cách thiết lập chiến dịch, phân tích dữ liệu và tối ưu quảng cáo trên các kênh phổ biến:
1. Facebook Ads
2. Google Search Ads
3. Tiktok Ads
Thực hành Facebook, Google, Tiktok Ads

Buổi 8

1. Data tracking:
▸ Định nghĩa về tracking
▸ Tầm quan trọng của data tracking

2. Các hệ thống tracking:
▸ Các thuật ngữ và quy định trong tracking
▸ Các hệ thống tracking nổi tiếng trên thị trường: GA4, Appsflyer,...
▸ Cách thức hoạt động của Google Tag Manager và demo cách thực hiện
3. Data Analytics:
▸ Định nghĩa về data analytics
▸ Phân tích dựa trên metric
▸ Phân tích dựa trên dimension
▸ Tư duy về phân tích dữ liệu: summary vs synthesis
Data Tracking & Analytics in Marketing
Để xem chi tiết nội dung khóa học vui lòng để lại thông tin phần đăng ký, đội ngũ tư vấn của CAS Solution sẽ liên hệ hỗ trợ bạn ngay lập tức!
1. Tổng quan về khóa học:
▸ Giới thiệu giảng viên, mục tiêu, rule của khóa học
▸ Tổng quan về nội dung khóa học

2. Digital Marketing:
▸ Tìm hiểu về định nghĩa và tầm quan trọng của digital marketing
▸ Các cấu thành của digital marketing

3. Performance Marketing:
▸ Tìm hiểu về định nghĩa đúng của performance marketing và cách ứng dụng

4. Metric & Dimension
▸ Định nghĩa metric & dimension
▸ Các metric phổ biến trong digital marketing
▸ Công thức tính và sự liên quan của các chỉ số

5. Objective & KPIs:
▸ Định nghĩa về objective & KPIs
▸ Quy luật chọn KPIs
▸ Ứng dụng bài tập thực tế để chọn KPIs
Buổi 1: Digital Marketing Overview Performance Marketing Mindset
1. Customer Research:
▸ Các loại research có thể sử dụng để nghiên cứu hành vi người dùng
▸ Ví dụ cụ thể về customer insight & journey
▸ Liên kết giữa customer insight & journey để xây dựng chiến lược triển khai digital marketing

2. Customer Understanding:
▸ Tìm hiểu về cốt lõi của marketing là customer
▸ Customer insight: cách xây dựng và ứng dụng
▸ Customer journey: cách xây dựng và ứng dụng

3. Media Plan:
▸ Tìm hiểu về 2 phương thức xây dựng plan
▸ Giả định và cách ước tính ảnh hưởng đến các số liệu
▸ Bài tập thực hành xây dựng plan
Buổi 2: Plan Marketing tổng thể
1. Hệ thống hóa các thuật ngữ trong Creative
▸ Các thuật ngữ trong creative
▸ Bức tranh tổng để có góc nhìn tổng quan

2. Các tiêu chí thành công của một Creative

3. Best practice
▸ Best practice về creative trong từng ngành theo góc nhìn của CAS.

4. Bài tập

5. Các công cụ hỗ trợ hiệu quả
▸ Các công cụ hỗ trợ cho việc viết content
▸ Các công cụ hỗ trợ cho việc design hình ảnh

6.Creative for Performance

7.Q&A
Buổi 3: Digital Creative: Content Plan & Best Practice
1. Review POE Model
▸ Phân biệt paid, owned, earned media, vai trò của từng loại và cách phối hợp chúng trong một doanh nghiệp

2. Owned media
▸ Ưu, nhược điểm của kênh
▸ Loại hình phổ biến trong Owned Media
▸ Cách để xây dựng chiến lược Owned Media thành công
▸ Một số lưu ý khi triển khai owned media

3. Earned Media:
▸ Ưu nhược điểm của kênh
▸ Loại hình Earned Media phổ biến
▸ Cách thực hiện Earned Media
Buổi 4: Owned & Earned Media: Build Your Website/Fanpage/Channel
1. Phân loại các paid media:
▸ Dựa vào thuộc tính, kênh, loại hình marketing
▸ Cách chọn kênh phù hợp với doanh nghiệp

2. Hành trình khách hàng trên paid media:
▸ Các hành trình đặc trưng
▸ Các điểm chạm cần tối ưu trên hành trình trên

3. Facebook & Tiktok Overview
▸ Cấu trúc chiến dịch Facebook & Tiktok Ads
▸ Facebook & Tiktok Ads Tracking

4. Facebook Ads
▸ Các loại chiến dịch trong Facebook Ads
▸ Tối ưu Campaign Objective
▸ Cách chọn Target Audience phù hợp
▸ Tối ưu Creative Format trên Facebook Ads

5. Tiktok Ads
▸ Các loại chiến dịch trong Tiktok Ads
▸ Tối ưu Campaign Objective
▸ Cách chọn Target Audience phù hợp
▸ Các nguyên tắc tối ưu content Tiktok Ads
Buổi 5: Facebook & TikTok Ads
1. Google Overall Stack:
▸ Tổng quan hệ sinh thái Google Ads
▸ Các sản phẩm thuộc Google, các combo tùy biến theo từng mục tiêu

2. Sản phẩm chủ lực của Google: Google Search Ads (SEM):
▸ Các khái niệm cơ bản: keyword, search term, search volume, keyword group,v.v…
▸ Quy trình vận hành chiến dịch SEM
▸ Bài tập thực hành
▸ Các sai lầm thường gặp cần tránh
▸ Các chỉ số quan trọng và cách tối ưu: ad text, ads rank, search impression share, quality score, v.v…

3. Các sản phẩm quan trọng khác của Google: Google Display Network (GDN), Youtube, Shopping:
▸ Các sản phẩm nâng cao về Display của Google và Youtube
▸ Xây dựng chiến lược, tối ưu cho các sản phẩm

4. Finalized & Review
▸ Sản phẩm gần như tối thượng của Google: Google Performance Max
▸ Ôn tập và Q&A
Buổi 6: Google Ads: GDN/ Youtube/ SEM/ Shopping
Cách thiết lập chiến dịch, phân tích dữ liệu và tối ưu quảng cáo trên các kênh phổ biến:
1. Facebook Ads
2. Google Search Ads
3. Tiktok Ads
Buổi 7: Thực hành Facebook, Google, Tiktok Ads
1. Data tracking:
▸ Định nghĩa về tracking
▸ Tầm quan trọng của data tracking

2. Các hệ thống tracking:
▸ Các thuật ngữ và quy định trong tracking
▸ Các hệ thống tracking nổi tiếng trên thị trường: GA4, Appsflyer,...
▸ Cách thức hoạt động của Google Tag Manager và demo cách thực hiện

3. Data Analytics:
▸ Định nghĩa về data analytics
▸ Phân tích dựa trên metric
▸ Phân tích dựa trên dimension
▸ Tư duy về phân tích dữ liệu: summary vs synthesis
Buổi 8: Data Tracking & Analytics
in Marketing

Nâng hạng kiến thức Digital Marketing
Nắm chắc các công cụ - Thuần thục trong vận hành các chiến dịch quảng cáo  chỉ trong 8 buổi học!

ĐĂNG KÝ NGAY >>>

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC TẠI CAS

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Tại CAS Solution, chúng tôi có đội ngũ giảng viên nhiệt thành, giàu kinh nghiệm làm việc với đa dạng các thương hiệu, ngành nghề.

LẠI TIẾN TOÀN

Founder & CEO CAS Solution

Với 5 năm kinh nghiệm, anh Toàn sở hữu kiến thức, chuyên môn sâu và đa dạng trong lĩnh vưc Digital Marketing. Bên cạnh đó, anh là người đã đồng hành cùng sự thành công của nhiều nhãn hàng như Hải Tiến, Gốm Chu Đậu,...

TRẦN MẠNH TUẤN

Founder & CEO CAS Solution

Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Performance Marketing, am hiểu tường tận các kênh: Facebook, SEM, Google Display,... và có khả năng “biến hoá” ngân sách thành hiệu suất trong bất kỳ chiến dịch nào!

DU DU

Senior Creative Operation Manager

Hơn 7 năm sự nghiệp trong lĩnh vực Digital Marketing với kinh nghiệm vận hành hiệu quả nhiều chiến dịch của các nhãn hàng như Sapo, eZCloud, VCCorp,...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ

Sau khi đăng ký khóa học, bộ phận chăm sóc khách hàng của CAS sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin lịch học.

LỊCH HỌC

Giảm 5% khi đăng ký nhóm từ 2 thành viên trở lên
Giảm thêm 500k cho học viên hiện đang là sinh viên

4.900.000 đ

7.900.000 đ

Số buổi

Thời lượng buổi

Hình thức học

8 buổi học trực tiếp

2 tiếng 30 phút

Trực tiếp tại lớp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAS MEDIA

  • Địa chỉ: 2B ngõ 68 Quan Nhân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 0974 551 012
  • Email: cassolutionvn@gmail.com
  • Website: https://cas-solution.vn
© Bản quyền thuộc về CAS Solution

Thank You
For Signing Up!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong ít phút nữa!